Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Electrochemically Switchable Fluorescent Probes for Biological Applications

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 185 076

Wkład UE:

EUR 185 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

ECOLE NORMALE SUPERIEURE
France

Wkład UE: EUR 185 076


45, RUE D'ULM
75230 PARIS CEDEX 05
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195282 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-21