Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Entangled Twin Atom Beams

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 166 156,80

Wkład UE:

EUR 166 156,80

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

Vienna University of Technology
Austria

Wkład UE: EUR 166 156,80


KARLSPLATZ 13
1040 WIEN
Austria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195285 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20