Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Imaging Voltage Gated Sodium Channels Using Positron Emission Tomography

Od 2015-05-15 do 2018-05-14, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 239 860,80

Wkład UE:

EUR 239 860,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

KLINIKUM DER UNIVERSITAET ZU KOELN
Germany

Wkład UE: EUR 239 860,80


Kerpener Strasse 62
50937 KOELN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195300 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-12