Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Intercultural Democracies: insights from mining conflicts for environmental justice in plurinational Bolivia and Ecuador.

do 2017-05-01

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 158 121,60

Wkład UE:

EUR 158 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
Spain

Wkład UE: EUR 158 121,60


Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195303 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-05