Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

INHABIT Cities

Project ID: 656738
Źródło dofinansowania

Investigating Natural, Historical, And Institutional Transformations - Cities

Od 2015-09-14 do 2017-09-13, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

KING'S COLLEGE LONDON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Strand
WC2R 2LS LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195314 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-02