Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Multi-disciplinary Comparison of Fluid Venting from Gas Hydrate Systems on the Mediterranean and Brazilian Continental Margins over Glacial-Interglacial Timescales

Od 2016-04-30 do 2019-04-29, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 238 410

Wkład UE:

EUR 238 410

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 238 410


Rue Michel -Ange 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195334 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-26