Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Role of cell membrane associated Hsp70 in cancer cell adhesion and metastasis

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 166 156,80

Wkład UE:

EUR 166 156,80

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAT LINZ
Austria

Wkład UE: EUR 166 156,80


ALTENBERGER STRASSE 69
4040 LINZ
Austria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195339 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-08