Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Regulation of early embryo development and pluripotency through alternative splicing

Od 2015-07-01 do 2017-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 158 121,60

Wkład UE:

EUR 158 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

FUNDACIO CENTRE DE REGULACIO GENOMICA
Spain

Wkład UE: EUR 158 121,60


CARRER DOCTOR AIGUADER 88
08003 BARCELONA
Spain
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195340 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20