Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Neural and behavioral underpinnings of contextual modulations in Autism

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 180 277,20

Wkład UE:

EUR 180 277,20

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE
Italy

Wkład UE: EUR 180 277,20


VIA PALLADIO 8
33100 UDINE
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195348 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-11