Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

River hydraulics, morphology, and vegetation: A case for improved knowledge and numerical model capabilities

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 180 277,20

Wkład UE:

EUR 180 277,20

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO
Italy

Wkład UE: EUR 180 277,20


VIA CALEPINA 14
38122 TRENTO
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195357 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-26