Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

RESILIENT2: A novel thermosensory module at the interface of temperature and defense signaling

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

JOHN INNES CENTRE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


NORWICH RESEARCH PARK COLNEY
NR4 7UH NORWICH
United Kingdom
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195371 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20