Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

REE Value Chain

Project ID: 656998
Źródło dofinansowania

Rare Earth Supply Chain and Industrial Ecosystem: A Material Flow Assessment of European Union

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 177 598,80

Wkład UE:

EUR 177 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITEIT LEIDEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 177 598,80


RAPENBURG 70
2311 EZ LEIDEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195373 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-09
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę