Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Freedom of Teaching and Political Control:The Case of Thomas Aquinas’ Assimilation in William of Peter Godin’s Lectura Thomasina (14th C.)

Od 2015-05-15 do 2017-05-14, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAET ZU KOELN
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


ALBERTUS-MAGNUS-PLATZ -
50923 KOELN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195380 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-22