Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Migration in the early modern world: the Franciscans of the Custody of the Holy Land as afacilitator of the circulation of people in the Mediterranean

Od 2016-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE UNIVERSITY OF WARWICK
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Kirby Corner Road - University House
CV4 8UW COVENTRY
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195393 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-30