Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Amplitudes, String and Branes

do 2017-04-01

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAET HAMBURG
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195400 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-05