Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Evolutionary and developmental origin of the nervous system

do 2017-06-01

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 178 156,80

Wkład UE:

EUR 178 156,80

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAT WIEN
Austria

Wkład UE: EUR 178 156,80


Austria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195414 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-05