Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

TRapped Ion Coherent Execution of Quantum Fourier Transform

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAET SIEGEN
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


ADOLF REICHWEIN STRASSE 2A
57076 SIEGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195420 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-01