Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Global Glass Adornments Event Horizon in the Late Iron Age and Roman Period Frontiers (100 BC - AD 250)

Od 2015-10-05 do 2017-10-04, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę