Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Application of crop genetics to improve Calcium content in millets and other crops for promoting health benefits in the prevention and treatment of osteoporosis

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

ABERYSTWYTH UNIVERSITY
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


King Street, Old College
SY232AX ABERYSTWYTH
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195432 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-02
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę