Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Active Surface Processes On Mars: A Laboratory, Field And Remote Sensing Study

Od 2016-03-01 do 2018-02-28, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE OPEN UNIVERSITY
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Walton Hall
MK7 6AA Milton Keynes
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195448 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20