Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Life at its Extremes: Biodiversity and Activity of Microorganisms in deep Permafrost

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

HELMHOLTZ ZENTRUM POTSDAM DEUTSCHESGEOFORSCHUNGSZENTRUM GFZ
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


TELEGRAFENBERG 17
14473 POTSDAM
Germany
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195451 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-12