Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Structured Training and Advanced Research in Marine Active Structures

Od 2016-05-01 do 2018-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 158 010

Wkład UE:

EUR 158 010

Kraj koordynujący:

Croatia

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

Sveuciliste u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Croatia

Wkład UE: EUR 158 010


Ivana Lucica
10 000 Zagreb
Croatia
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195467 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-06
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę