Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

PneumoCompetence

Project ID: 657546
Źródło dofinansowania

Unravelling the mechanisms of competence induction by antibiotic stress in Streptococcus pneumoniae

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 165 598,80

Wkład UE:

EUR 165 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 165 598,80


Broerstraat 5
9712CP GRONINGEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195469 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-04