Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Exploring the biogeography of thermal acclimation in heterotrophic microbes

Od 2015-07-01 do 2017-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 165 598,80

Wkład UE:

EUR 165 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - KNAW
Netherlands

Wkład UE: EUR 165 598,80


Kloveniersburgwal , Het Trippenhuis 29
1000 GC AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195471 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10