Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nonlinear optical coatings at high intensities

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-CAR - CAR – Career Restart panel

Cel

Koordynator

MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


Hofgartenstrasse 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195474 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-21