Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Intentions in Action

Project ID: 657605
Źródło dofinansowania

Intentions in Action: Establishing the neural causes of intentional action

Od 2015-08-01 do 2017-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


Chariteplatz 1
10117 BERLIN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195476 / Ostatnia aktualizacja: 2017-05-10