Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Pressure Unloading LVAD: An Explantable and Cost-Effective Bridge to Recovery in Heart Failure

Od 2015-10-31 do 2017-10-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 164 653,20

Wkład UE:

EUR 164 653,20

Kraj koordynujący:

Greece

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

National & Kapodistrian University of Athens
Greece

Wkład UE: EUR 164 653,20


Christou Lada
10561 Athens
Greece
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195490 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-22