Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Mitochondrial Dynamics and Local Protein Synthesis in Dendrites

Od 2016-01-01 do 2017-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


Hofgartenstrasse 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195495 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09