Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

NITEC: a Negative Ion Time Expansion Chamber for directional Dark Matter search

Od 2015-05-04 do 2017-05-03, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 168 277,20

Wkład UE:

EUR 168 277,20

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Italy

Wkład UE: EUR 168 277,20


Via Enrico Fermi 40
00044 FRASCATI
Italy
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195505 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-21