Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Investigating the interactions between civil wars and migration.

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 160 800

Wkład UE:

EUR 160 800

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Belgium

Wkład UE: EUR 160 800


PLACE DE L UNIVERSITE 1
1348 LOUVAIN LA NEUVE
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195516 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-23