Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Sustainable Synthesis of Amides

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 172 800

Wkład UE:

EUR 172 800

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Belgium

Wkład UE: EUR 172 800


PRINSSTRAAT 13
2000 ANTWERPEN
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195522 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-25