Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lobbying and framing in foreign policy. EU and member states’ foreign policies towards Israel and Palestine

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 173 076

Wkład UE:

EUR 173 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
France

Wkład UE: EUR 173 076


Rue Saint-Guillaume 27
75337 PARIS
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195527 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-14