Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

silvercatpharma

Project ID: 658256
Źródło dofinansowania

from gold to silver: streamlining metal-catalysed cross-coupling reactions

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 158 121,60

Wkład UE:

EUR 158 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALA D'INVESTIGACIO QUIMICA
Spain

Wkład UE: EUR 158 121,60


AVINGUDA PAISOS CATALANS 16
43007 TARRAGONA
Spain
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195576 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-25