Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Formal Frameworks for Modal Notions Conceived as Predicates

Od 2016-01-01 do 2017-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


GESCHWISTER SCHOLL PLATZ 1
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195583 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-18
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę