Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

2D Hetero-architecture

Project ID: 658327
Źródło dofinansowania

Engineered two-dimensional hetero-architectures for nanoelectronics

Od 2016-03-24 do 2018-03-23, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 200 194,80

Wkład UE:

EUR 200 194,80

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Denmark

Wkład UE: EUR 200 194,80


Anker Engelundsvej 1, Bygning 101
2800 KGS LYNGBY
Denmark
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195587 / Ostatnia aktualizacja: 2016-07-14