Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Developing next-generation tools for mitochondrial dissection with cell-specific resolution.

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 170 121,60

Wkład UE:

EUR 170 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
Spain

Wkład UE: EUR 170 121,60


Campus UAB -BELLATERRA- s/n
08193 CERDANYOLA DEL VALLES
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195594 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20