Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nanowires to study single synapses in patterned neuronal networks.

Od 2015-03-01 do 2017-02-28, Umowa o udzielenie dotacji zakończona

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 212 194,80

Wkład UE:

EUR 212 194,80

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

Københavns Universitet
Denmark

Wkład UE: EUR 212 194,80


Nørregade 10
1017 KØBENHAVN K
Denmark
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195598 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-08