Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Social Jet Lag

Project ID: 658425
Źródło dofinansowania

Social Jet Lag: Avian Solutions to Misalignment between Circadian Clocks and Social Cues

Od 2016-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 177 598,80

Wkład UE:

EUR 177 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

STICHTING KONINKLIJK NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ZEEONDERZOEK (NIOZ)
Netherlands

Wkład UE: EUR 177 598,80


Landsdiep 4
1797 SZ DEN HOORN TEXEL
Netherlands
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195605 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-23