Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nanofiber-based atomic Bragg structures

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 178 156,80

Wkład UE:

EUR 178 156,80

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
Austria

Wkład UE: EUR 178 156,80


Karlsplatz 13
1040 WIEN
Austria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195622 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20