Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

NextGen Airliners

Project ID: 658570
Źródło dofinansowania

Designing Next-Generation Aircraft via High-Fidelity Computational Models and Optimization

Od 2015-06-01 do 2016-11-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 138 807

Wkład UE:

EUR 138 807

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

INSTITUT SUPERIEUR DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE
France

Wkład UE: EUR 138 807


AVENUE EDOUARD BELIN 10
31055 TOULOUSE
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195625 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-25