Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

How the brain creates Mutual Understanding during Social InteraCtion

Od 2016-12-31 do 2019-12-30, Grant Agreement signed

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 260 929,80

Wkład UE:

EUR 260 929,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT
Netherlands

Wkład UE: EUR 260 929,80


Comeniuslaan 4
6525 HP NIJMEGEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195675 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-04