Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Gendered Geographies of Gentrification

Od 2016-03-01 do 2018-02-28, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

University of Leicester
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


University Road
LE1 7RH Leicester
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195677 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-21