Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Cosmo Plasmas

Project ID: 658912
Źródło dofinansowania

Cosmological simulations of radio bright plasmas

Od 2015-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 244 269

Wkład UE:

EUR 244 269

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Italy

Wkład UE: EUR 244 269


Viale del Parco Mellini 84
00136 ROMA
Italy
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195684 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-24