Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Helping in Cyanopica

Project ID: 658974
Źródło dofinansowania

Why helping others? The role of direct fitness benefits within the social-networks in cooperatively breeding azure-winged magpies

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 160 635,60

Wkład UE:

EUR 160 635,60

Kraj koordynujący:

Portugal

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-CAR - CAR – Career Restart panel

Cel

Koordynator

ICETA - Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares
Portugal

Wkład UE: EUR 160 635,60


Rua D. Manuel II Ap.55142
4051-401 Porto
Portugal
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195693 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20