Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Investigating the LRRK2-melanin connection through phosphoproteomics of isogenic melanoma cells

Od 2015-07-01 do 2017-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


BROWNLOW HILL 765 FOUNDATION BUILDING
L69 7ZX LIVERPOOL
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195709 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-24