Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wavelength conversIon in diSpersion engineereD Optical fibres for Mid-IR applications

Od 2015-06-01 do 2017-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Highfield
SO17 1BJ SOUTHAMPTON
United Kingdom
Numer rekordu: 195718 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17