Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Antibacterial (Nano)medicines Development

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 165 598,80

Wkład UE:

EUR 165 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

WAGENINGEN UNIVERSITY
Netherlands

Wkład UE: EUR 165 598,80


DROEVENDAALSESTEEG 4
6708 PB WAGENINGEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195723 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-10