Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Functional characterization of the cell division inhibitor MipZ

Od 2015-08-03 do 2017-08-02, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


BIEGENSTRASSE 10
35032 MARBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195735 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15