Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Magnetic HEART

Project ID: 659175
Źródło dofinansowania

Targeting the Human Myocardial Remodeling Process Using Novel Magnetic Force-Based Human Heart Tissue

Od 2016-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195736 / Ostatnia aktualizacja: 2016-03-03