Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Small Signalling Peptides for Stimulating Root Growth - a Novel Approach to Improve Nutrient Use Efficiency

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 192 162,60

Wkład UE:

EUR 192 162,60

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Publications not available

Koordynator

Københavns Universitet (University of Copenhagen)
Denmark

Wkład UE: EUR 192 162,60


Noerregade
DK-1017 Copenhagen
Denmark
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę